7. Styrdokument

Förtroendevalda och personal

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

7.15 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

144 kB 2018-12-17
pdf

7.15.1 Regler för kommunalt partistöd

133 kB 2018-04-10
pdf

7.16 Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda

103 kB 2012-12-18
pdf

7.18 Policy för representation och gåvor

23 kB 2017-01-24
pdf

7.18.1 Policy mot mutor och andra oegentligheter

32 kB 2014-11-06
pdf

7.18.2 Riktlinjer mot Hot och Våld

249 kB 2014-11-06
pdf

7.18.3 Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och förtroendevalda

92 kB 2016-07-05
pdf

7.18.4 Riktlinjer för representation och gåvor- anställda och förtroendevalda

115 kB 2018-12-17
pdf

7.50 Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun

64 kB 2017-04-04
pdf

7.50. 1Riktlinjer för resor

115 kB 2018-11-13

Personal

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

7. 19 Personalpolitiken 2015-2018

175 kB 2016-02-19

Säkerhet, IT och kommunikation

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

7.24 Säkerhetspolicy för Karlshamns kommun och kommunala bolag

31 kB 2012-12-18
pdf

7.24.1 Riktlinjer och handlingsplan för säkerhetsarbetet i förvaltningar och bolag

37 kB 2012-12-18
pdf

7.24.2 Säkerhetsinstruktion IT, för användare

55 kB 2012-12-18
pdf

7.27 Grafisk profil för Karlshamns kommun

7 MB 2017-07-12
pdf

7.44 Riktlinjer för hjärtstartare

93 kB 2018-10-16
pdf

7.45 Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2018-2022

200 kB 2018-04-18
pdf

7.53 Dataskyddspolicy

326 kB 2018-07-03
pdf

7.54 IT- och informationssäkerhetspolicy

116 kB 2018-07-03
pdf

Kommunikationspolicy med riktlinjer

343 kB 2018-12-17

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

7.27 Finanspolicy för Karlshamns kommun

25 kB 2017-07-12
pdf

7.28 Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

139 kB 2017-01-13
pdf

7.28.1 Riktlinjer och tilläpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns kommun

182 kB 2017-01-13
pdf

7.29 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning

48 kB 2014-06-12
pdf

7.30 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

218 kB 2017-10-20
pdf

7.32 Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet

29 kB 2012-12-18
pdf

7.33 Upphandlings- och inköpspolicy

101 kB 2016-07-05
pdf

7.33.1 Riktlinjer för upphandling och inköp

119 kB 2017-09-14
pdf

7.35 Principer för hantering och handläggning av förslag till Karlshamns kommun

29 kB 2012-12-18
pdf

7.36 Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun

213 kB 2014-08-08
pdf

7.37 Riktlinjer för styrdokument

149 kB 2017-06-19
pdf

7.38 Intern kontroll - tillämpningsanvisningar

143 kB 2013-01-28
pdf

7.38.1 Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 8

56 kB 2013-01-28
pdf

7.38.2 Intern kontrollplan

73 kB 2013-01-28
pdf

7.38.3 Uppföljning - Intern kontroll

65 kB 2013-01-28
pdf

7.38.4 Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin

53 kB 2013-01-28
pdf

7.49 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare

30 kB 2017-03-01

Övrigt

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

7.40 VA-policy 2013

757 kB 2013-05-30
pdf

7.41 VA-plan för Karlshamns kommun VA-plan

13 MB 2014-01-13
pdf

7.42 Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun

14 kB 2014-08-08
pdf

7.43 Kostpolicy

418 kB 2017-10-10
pdf

7.46 Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun

101 kB 2017-01-25
pdf

7.47 Riktlinjer för exploateringsavtal

234 kB 2017-02-17
pdf

7.48 Riktlinjer för markanvisningar

262 kB 2017-02-17
pdf

7.49 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020

3 MB 2017-04-04
pdf

7.51 Riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

253 kB 2017-04-04
pdf

7.52 Policy - Stöd till socialt företagande

111 kB 2018-04-18
pdf

7.55 Folkhälsopolicy för Karlshamns kommun 2018-2023

114 kB 2018-11-13
pdf

7.55.1 Riktlinjer för folkhälsoarbetet

82 kB 2018-11-13
pdf

Biblioteksplan Biblioteksplan för Karlshamns kommun, 2016-2020

3 MB 2017-05-15
pdf

Cykelpolicy

728 kB 2017-12-27
  • Publicerat: 2018-12-17 av erik.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?