5. Avgifter och taxor

Fastighetsägare och näringsidkare

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5. 2.1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde

38 kB 2016-01-29
pdf

5. 3 Taxa för fjärrvärme

21 kB 2012-12-18
pdf

5. 4 Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

252 kB 2019-01-16
pdf

5. 4.1 Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

34 kB 2012-12-18
pdf

5. 5. Taxa för externslammottagning

20 kB 2012-12-18
pdf

5. 6 Spolbilstaxa

11 kB 2013-09-27
pdf

5. 7 Taxa för el

24 kB 2012-12-18
pdf

5. 8 Taxor för arrenden

85 kB 2018-04-18
pdf

5.10 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedel

58 kB 2014-03-19
pdf

5.11 Ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol

17 kB 2015-12-28
pdf

5.11 Avgifter för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen m m

84 kB 2019-01-07
pdf

5.12 Avgifter för torghandelsplatser

12 kB 2014-10-08
pdf

5.13 Laboratorietaxa

93 kB 2018-12-18
pdf

5.36 Taxa för myndighetsutövning 2019

182 kB 2018-12-18
pdf

5.37 Prislista 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge

125 kB 2017-11-27
pdf

5.38 Taxa för rengöring (sotning)

170 kB 2018-03-08
pdf

5.39 Taxa för brandskyddskontroll

158 kB 2018-03-08
pdf

5.40 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område

974 kB 2014-03-19
pdf

5.41 Taxa enligt lagen för skydd mot internationella hot mot människors hälsa

46 kB 2014-03-19
pdf

5.42 Taxa för offentlig kontroll gällande animaliska biprodukter m m

43 kB 2014-03-19
pdf

5.43 Timtaxa för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet

111 kB 2019-01-14
pdf

5.44 Taxa för renhållning 2019

140 kB 2019-01-14

Fritid och kultur

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5.16 Regler för nyttjande av kommunala uppläggningsplatser

32 kB 2012-12-18
pdf

5.17 Båtplatsavgift

107 kB 2017-12-27
pdf

5.18 Köregler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar

28 kB 2012-12-18
pdf

5.20 Taxor och avgifter för turistverksamheten 2016

25 kB 2015-12-28
pdf

5.21 Avgifter inom kulturenheten

97 kB 2017-11-27
pdf

5.22 Avgifter för Väggabadet

85 kB 2018-09-25

Stöd och omsorg

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5.23 Barnomsorgstaxa 2018

103 kB 2018-04-10
pdf

5.25 Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service

29 kB 2012-12-18
pdf

5.26 Avgifter för transport vid daglig verksamhet

26 kB 2012-12-18
pdf

5.27 Taxa och avgift för trädgårdsservice till pensionärer

21 kB 2012-12-18
pdf

5.28 Måltidstaxa för omsorgsförvaltningen - antagen KF 2010-06-16 § 91

576 kB 2016-08-02
pdf

5.45 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen

11 kB 2017-07-12
pdf

5.46 Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen

106 kB 2018-04-10

Skola

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5.29 Avgift i musikskolan

25 kB 2012-12-18
pdf

5.30 Hyresavgift vid utlåning av instrument i musikskolan

25 kB 2012-12-18
pdf

5.37 Tentamensavgift för elever som inte är kommunmedlemmar

15 kB 2016-11-18
pdf

5.44 Avgifter inom nämnden för barn, ungdom och skola

136 kB 2017-11-27
pdf

5.45 Avgifter inom gymnasieskolan

114 kB 2017-11-27

Trafik

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5.31 Taxa för nyttoparkeringskort

11 kB 2015-07-23
pdf

5.32 Taxa för parkeringsavgifter

98 kB 2013-02-05
pdf

5.33 Taxa för felparkeringsavgifter

22 kB 2012-12-18

Övrigt

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

5.34 Taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar

20 kB 2015-07-23
pdf

5.35 Avgift för lunch för kommunens anställda

16 kB 2014-02-27
pdf

5.36 Taxa och riktlinjer - Rådhusets sammanträdesrumd

62 kB 2015-07-24
  • Publicerat: 2017-02-15 av david.gustafsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?