2. Reglementen och delegationsordningar

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

2. 1 Reglemente för kommunstyrelsen

80 kB 2017-01-30
pdf

2. 1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen

110 kB 2018-07-18
pdf

2. 1.2 Förvaltningschefens vidaredelegation

135 kB 2016-01-28
pdf

2. 2 Reglemente för krisledningsnämnden

140 kB 2013-01-21
pdf

2. 3 Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola

18 kB 2015-03-10
pdf

2. 3.1 Delegationsordning för nämnden för barn, ungdom och skola

1 MB 2018-01-29
pdf

2. 4 Reglemente för gymnasienämnden

17 kB 2015-03-10
pdf

2. 4.1 Delegationsordning för gymnasienämnden

925 kB 2017-10-10
pdf

2. 5 Reglemente för kulturnämnden

17 kB 2017-01-30
pdf

2. 5.1 Delegationsordning för kulturnämnden

111 kB 2018-04-09
pdf

2. 7 Reglemente för byggnadsnämnden

23 kB 2015-07-23
pdf

2. 7.1 Delegationsordning för byggnadsnämnden

396 kB 2018-07-02
pdf

2. 8 Reglemente för fritidsnämnden

16 kB 2017-01-30
pdf

2. 8.1 Delegationsordning för fritidsnämnden

336 kB 2018-07-02
pdf

2. 9 Reglemente för tekniska nämnden

20 kB 2017-01-30
pdf

2. 9.1 Delegationsordning för tekniska nämnden

361 kB 2018-10-03
pdf

2. 9.2 Förvaltningschefens vidaredelegation

126 kB 2018-10-22
pdf

2.10 Reglemente för omsorgsnämnden

18 kB 2017-07-12
pdf

2.10.1Delegationsordning för omsorgsnämnden

146 kB 2018-03-14
pdf

2.11 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

18 kB 2017-07-12
pdf

2.11.1 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd

348 kB 2018-10-22
pdf

2.12 Reglemente för valnämnden

16 kB 2015-03-10
pdf

2.12.1 Delegationsordning för valnämnden

90 kB 2013-01-24
pdf

2.13 Reglemente för överförmyndarnämnden

21 kB 2015-03-10
pdf

2.13.1 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

79 kB 2018-02-19
pdf

2.14 Reglemente för revisorerna

18 kB 2016-11-18
pdf

2.15 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge

19 kB 2013-09-24
pdf

2.16 Reglemente för kommunala pensionärsrådet

19 kB 2015-06-08
pdf

2.17 Organisation av brottsförebyggande rådet

32 kB 2013-01-24
pdf

2.18 Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta

184 kB 2016-02-10
pdf

2.19 Arkivreglemente

115 kB 2016-02-23
pdf

2.20 Reglemente för Kommunala UngdomsRådet (KUR)

18 kB 2016-06-14
pdf

2.21 Reglemente för Kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd (KLBR)

99 kB 2017-12-27
  • Publicerat: 2017-12-19 av peter.sjostrom@karlshamn.se
  • Etiketter: Reglementen och delegationsordningar,Reglementen,Delegationsordningar,Politiska styrdokument
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?