2. Reglementen och delegationsordningar

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

2. 1 Reglemente för kommunstyrelsen

163 kB 2019-01-09
pdf

2. 1.1 Delegationsordning för kommunstyrelsen

153 kB 2019-02-14
pdf

2. 1.2 Förvaltningschefens vidaredelegation

135 kB 2016-01-28
pdf

2. 1.3 Undertecknande och kontrasignering av kommunstyrelsens handlingar

172 kB 2019-01-09
pdf

2. 2 Reglemente för krisledningsnämnden

118 kB 2019-01-09
pdf

2. 3 Reglemente för nämnden för barn, ungdom och skola

123 kB 2019-01-10
pdf

2. 3.1 Delegationsordning för nämnden för barn, ungdom och skola

1002 kB 2019-02-05
pdf

2. 4 Reglemente för gymnasienämnden

124 kB 2019-01-10
pdf

2. 4.1 Delegationsordning för gymnasienämnden

925 kB 2017-10-10
pdf

2. 4.1 Delegationsordning för gymnasienämnden

991 kB 2019-02-05
pdf

2. 5 Reglemente för kulturnämnden

123 kB 2019-01-10
pdf

2. 5.1 Delegationsordning för kulturnämnden

111 kB 2018-04-09
pdf

2. 7 Reglemente för byggnadsnämnden

138 kB 2019-01-07
pdf

2. 7.1 Delegationsordning för byggnadsnämnden

392 kB 2019-02-14
pdf

2. 9 Reglemente för teknik- och fritidsnämnden

124 kB 2019-01-08
pdf

2. 9.1 Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden

358 kB 2019-01-28
pdf

2.10 Reglemente för omsorgsnämnden

123 kB 2019-01-11
pdf

2.10.1 Delegationsordning för omsorgsnämnden

147 kB 2019-01-29
pdf

2.11.1 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd

201 kB 2019-01-11
pdf

2.11Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

124 kB 2019-01-16
pdf

2.12 Reglemente för valnämnden

122 kB 2019-01-09
pdf

2.12.1 Delegationsordning för valnämnden

90 kB 2013-01-24
pdf

2.13 Reglemente för överförmyndarnämnden

122 kB 2019-01-09
pdf

2.13.1 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

79 kB 2018-02-19
pdf

2.14 Reglemente för revisorerna

136 kB 2019-01-10
pdf

2.15 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge

19 kB 2013-09-24
pdf

2.16 Reglemente för kommunala pensionärsrådet

19 kB 2015-06-08
pdf

2.17 Organisation av brottsförebyggande rådet

32 kB 2013-01-24
pdf

2.18 Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta

184 kB 2016-02-10
pdf

2.19 Arkivreglemente

115 kB 2016-02-23
pdf

2.20 Reglemente för Kommunala UngdomsRådet (KUR)

18 kB 2016-06-14
pdf

2.21 Reglemente för Kommunala rådet för Karlshamns kommuns landsbygd (KLBR)

99 kB 2017-12-27
  • Publicerat: 2017-12-19 av peter.sjostrom@karlshamn.se
  • Etiketter: Reglementen och delegationsordningar,Reglementen,Delegationsordningar,Politiska styrdokument
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?