Sternölaboratoriet

Sternölaboratoriets huvudsakliga uppgift är att utföra Karlshamns kommuns behov av ackrediterade vattenanalyser samt driftsanalyser åt VA-verksamheten. Laboratoriet arbetar också med processfrågor i kommunens vatten- och avloppsreningsverk. Swedac granskar regelbundet att analysarbetet utförs på ett tillförlitligt sätt. Sternölaboratoriet byggdes år 2001 och ligger i anslutning till Sternö avloppsreningsverk.

Prover från Karlshamns kommunala verksamhet utgörs av

Vattenprover: 

  • Dricksvatten (vattenverk, ledningsnät)
  • Avloppsvatten (reningsverk)
  • Recipientvatten (sjöar och vattendrag)
  • Badvatten ( hav, sjö, bassäng)

 

Livsmedel:

  • Färdigmat (skolor, serviceinrättningar)

 

Vid sidan om de kommunala proverna utför vi mikrobiologiska analyser åt bland annat andra kommuner, industrier och privata kunder.

Kontakter

Laboratorieingenjör
Barbara Bengtsson
Tel 0454-818 88  Fax 0454-818 89
barbara.bengtsson@karlshamn.se
Vattenprov


Laboratorieingenjör
Karoline Hiller
Tel 0454-818 87  Fax 0454-818 89
karoline.hiller@karlshamn.se
Vattenprover, provtagning


Laboratorieingenjör
Thomas Karlsson
Tel 0454-818 91  Fax 0454-818 89
thomas.karlsson@karlshamn.se
Mikrobiologi, analyser


Laboratorietekniker
Anita Filipsen
Tel 0454-818 90  Fax 0454-818 89
anita.filipsen@karlshamn.se

Laboratorieingenjör
Johanna Nilsson
Tel 0454-81886  
  • Publicerat: 2014-12-17 av christina.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?