Stadsbyggnadsavdelningen

ansvarar tillsammans med  Byggnadsnämnden  för stadsbyggnadsfrågor i vid mening – planering, bygglovgivning, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, mätning och kartering samt GIS

Från 2017-05-15 ansvarar avdelningen även för områdena : mark- och exploatering, trafik samt vissa miljöfrågor.

Den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen har som syfte att lägga fast hur marken och vattnet i kommunen ska användas i dag och i framtiden.
Klicka här för att komma till sidan om planering och översiktsplanering

Arbetet med bygglov har sin grund i de myndighetsuppgifter i plan- och bygglagen som hör till byggandet i olika sammanhang. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av byggnads-nämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov.
Klicka här för att komma till sidan om bygglov 

Mätning tillhandahåller kartteknisk service i form av bland annat baskartor och adresskartor i digital och analog form över kommunens tätorter, GIS-kartor, fastighetskartor för Karlshamns tätort, mätningsteknisk service och adresservice.
Klicka här för att komma till sidan om kart & GIS  

 

  • Publicerat: 2017-05-16 av sofi.ridback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?