Sotning

Sotningsenheten svarar för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontroller i Karlshamns kommun.

Klicka här för mer information om sotningsverksamheten. Här hittar du också information om de nya sotningsreglerna.

Till höger hittar du sotningstaxa och avgifter för brandskyddskontroller från och med 2012-07-01.

Observera: om du har förhinder eller vill ändra en tid ring Servicecenter 0454-81 000. Vid soteld eller andra akuta ärenden ring 112.

  • Publicerat: 2019-01-18 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: Sotare,sotningstjänst
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?