Fastighetsservice

Fastighetsenheten förvaltar kommunens lokaler för skola, barnomsorg, social omsorg, administration, fritid, turism och kultur.

Kontakter

Fastighetschef
Magnus Persson
Tel 0454-816 01  Fax 0454-816 05
magnus.persson@karlshamn.se

Fastighetsförvaltare
Lars Persson
Tel 0454-816 21   Fax 0454-816 05
Mobil 0733-57 60 12
lars.persson@karlshamn.se

Fastighetsingenjör
Anna Holmberg
Tel 0454-816 03  Fax 0454-816 05
Mobil 0733-57 60 11
anna.holmberg@karlshamn.se

Lokalsamordnare
Ulf TM Olsson
Tel 0454-816 07  Fax 0454-816 05
Mobil 0702- 65 00 91
ulf.tm.olsson@karlshamn.se

Fastighetsingenjör
Christel Olsson
Tel 0454-816 10  Fax 0454-816 05
Mobil 0702-66 62 57
christel.olsson@karlshamn.se

Fastighetsingenjör
Peter Kristiansson
Tel 0454-811 07  Fax 0454-816 05
Mobil 0702-650101
peter.kristiansson@karlshamn.se

Byggnadsingenjör
Bodil Gustafsson
Tel 0454-816 34  Fax 0454-816 05
Mobil 0733-57 61 81
bodil.gustafsson.fastighet@karlshamn.se
Bostadsanpassning


Handläggare
Ingrid Klemedson
Tel 0454-817 15  
Mobil 0730-79 59 55
ingrid.klemedson@karlshamn.se

Mark- & exploateringsingenjör
Liselott Skough
Tel 0454-811 98  
liselott.skough@karlshamn.se
  • Publicerat: 2012-06-07 av christina.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?