Serviceavdelningen

Under serviceavdelningen har kommunfullmäktige samlat sådana förvaltningsdelar som huvudsakligen arbetar på uppdrag av andra nämnder i den kommunala organisationen.

Driftservice
Driftenheten svarar för vaktmästeri, fastighetsskötsel, snickeri och tryckeri. Driftenheten arbetar geografiskt över hela Karlshamns kommun.

Fastighetsservice
Fastighetsenheten förvaltar kommunens lokaler för skola, barn-omsorg, social omsorg, administration, fritid, turism och kultur.

Måltidsservice
Kostenheten ansvarar för att servera mat i förskolor och skolor, inom äldreomsorgen och till omsorgstagare.

Sotningsservice
Sotningsenheten svarar för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontroller i Karlshamns kommun.

Städservice
Städenheten svarar för städningen av förvaltningslokaler, idrottsanläggningar, bibliotek, skolor, förskolor, personalutrymmen samt viss extern städning.

  • Publicerat: 2017-12-15 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?