Verksamhetsområde Stöd i Ordinärt boende - Hemtjänst

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende (hemtjänst) är ett av omsorgsförvaltningens ansvarsområde. Verksamheten styrs och regleras av lagar och förordningar. De insatser som enheterna utför har sin grund i socialtjänstlagen. Den största delen av verksamheten är utförande av hemtjänstinsatser, allt från serviceinsatser någon gång i månad till omfattande vård och omsorg flera gånger under hela dygnet. Områdets verksamhet innefattar också Träffpunkter, dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt avlösarteam.

De sju hemtjänstenheterna är Hällaryd, Svängsta, Mörrum och Asarum samt Norra, Södra och Östra/Centrala. De sistnämnda är enheter i centrala Karlshamn som är fördelade mellan Brunnsgården och Scoutgården.

  • Publicerat: 2018-01-16 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?