Omsorgsförvaltningen

Vi utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd och styrs politiskt av omsorgsnämnden.

All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Bland våra uppgifter märks främst ansvar för äldreomsorg.

Förvaltningschefen har ett förvaltningsövergripande ansvar för samtliga områden.

Förvaltningschef är Torill Skaar Magnusson, förvaltningen har tre verksamhetschefer..

Omsorgsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:

 • Stöd i Särskilt boende
 • Stöd i Ordinärt boende
 • Myndighet och resurs

Övriga medarbetare inom förvaltningen:

 • IKT-Strateg
 • Kvalitetsutvecklare
 • MAS
 • Metodutvecklare
 • Mottagningssekreterare
 • Systemförvaltare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Publicerat: 2018-01-16 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
 • Etiketter: socialchef
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?