Kommunala bolag, förbund och samverkanspartners

I Karlshamns kommun är de kommunala bolagen samlade under moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB. Det är en aktiebolagsrättslig koncern som ska samordna ägaransvaret för de kommunala aktiebolagen inom kommunen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.

Stadsvapnets styrelse

Styrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019. Styrelsen består av elva ledamöter.

Per-Ola Mattsson (S), ordf
Magnus Sandgren (M)
Annika Westerlund (S) v ordf
Anders Karlsson (S)
Elin Petersson (M)
Tommy Strannemalm (SD)
Rune Andersson (S)
Anders Englesson (MP)
Ola Persson (C)
Tyrone Svärdh (L)
Charlott Lorentzen (MP)

Kommunala bolag, förbund och samverkanspartners

  • Publicerat: 2018-11-06 av aili.martinsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?