Förvaltningen för arbete och välfärd

Vi utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd och styrs politiskt av nämnden för arbete och välfärd.

All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Bland våra uppgifter märks främst ansvar för LSS stöd och service, social psykiatri och individ- och familjeomsorg.

Förvaltningschefen har ett förvaltningsövergripande ansvar för samtliga områden.

Förvaltningen för arbete och välfärd är indelad i två verksamhetsområden:

  • Utredning och Beslut
  • Stöd och Service
  • Publicerat: 2018-01-16 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?