Platsvarumärket, Karlshamns kommun

Visionen är en framtidsbild som fungerar som en ledstjärna för utvecklingen av platsen Karlshamns kommun. I kölvattnet av megatrender som all verksamhetsutveckling behöver förhålla oss till är det den politiska viljeyttringen som har satt färdriktningen.

Visionen ligger till grund för den varumärkesplattform som har arbetats fram med hjälp av bred förankring bland både medborgare, företagare. politiker och tjänstemän. Dokumentet här uppe till höger presenterar varurmärket Karlshamns kommun tillsammans med en beskrivning av hela analysarbetet.

  • Publicerat: 2018-02-27 av Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter: Varumärke
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?