Vår omvärld

Vi lever i en alltmer sammanflätad värld där det ömsesidiga utbytet av information, kapital och kompetenser blivit allt viktigare – och där globala beroenden har skapats till avlägsna platser. Kärnkraftskatastrofen vid Fukushima och de ekonomiska problemen i Sydeuropa har visat detta på ett påtagligt sätt. I stora delar av västvärlden syns idag en fortsatt ekonomisk instabilitet.

Orolig tid i snabb förändring

De ekonomiska oroligheterna har visat på hur sociala och politiska förhållanden snabbt kan förändras i dåliga tider. Demonstrationer, strejker och upplopp har varit en naturlig följd av de snabbt försämrade livsvillkoren för många människor i Sydeuropa och Nordafrika. Det politiska landskapet har också visat tecken på en oroväckande utveckling i Europa, där traditionellt sett starka partier visat sig oförmögna att hantera svårigheterna och därmed öppnat upp flankerna för mer extrema politiska rörelser. Även internationella relationer har hårdnat genom att gamla motsättningar blossat upp (till exempel Kina-Japan) eller att handelspolitiken visat sig bli ett allt känsligare område (till exempel USA-Kina, Kina-EU).

För ett strategiskt utvecklingsarbete är det viktigt att ta till vara på de insikter som finns kring omvärld och framtid. Karlshamns kommun har i denna omvärldsanalys med sikte på år 2020, tagit ett samlat grepp för att försöka förstå och förutse vår framtida handlingsmiljö utifrån en definierad frågeställning. Det är vår förhoppning att analysen som vi här presenterar via länken till höger, kommer att utgöra ett värdefullt underlag inför kommande satsningar.

  • Publicerat: 2013-09-13 av annika.anderson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?