Trafikolycka

Åtgärder på olycksplatsen

Var och en som haft del i en trafikolycka ska i mån av förmåga: 

 • Ge de skadade hjälp
 • Varna den övriga trafiken
 • Vid behov tillkalla ambulans, polis och räddningstjänst.


Polisanmälan

Olyckan ska anmälas till polisen:

 • Om allvarlig personskada har uppstått
 • Om trafikregleringsanordning har skadats
 • Vid kollision med vilt/djur (älg, hjort, rådjur, björn, vildsvin eller muffronfår)
 • Om utomståendes egendom, t.ex. ett parkerat fordon, har skadats och ägaren inte är anträffbar.


Avvärjning av skador

När hjälp har tillkallats och eventuell förstahjälp påbörjats, avvärj nya faror: 

 • Lämna ditt eget fordon på vägrenen tillräckligt långt från olycksplatsen. Om det är mörkt eller skymning, tänd fordonets parkeringsljus, innerbelysning och varningsblinkers.
 • Stäng av kollisionsfordonens motorer om de står på.
 • Utanför tätort ska man placera en varningstriangel i samma körfält som hindret (olycksbilen e.d.) 100-150 meter före hindret. Sätt vid behov ut en andra varningstriangel på andra sidan hindret. Du kan också stanna där du satte triangeln och vifta med den i handen. Också ficklampa kan användas.
 • Om bränsle rinner ur kollisionsbilen, varna andra för att använda öppen eld.


Åtgärder kan påverka olycksutredning

Om någon har dött eller allvarligt skadats vid olyckan får fordon inte utan polisens tillstånd flyttas eller sådana förhållanden ändras som kan ha betydelse vid utredningen av olyckan. Ändringar får dock göras om det är nödvändigt för trafiksäkerheten eller för att skydda människor och värdefull egendom.

Försök om möjligt att registrera sådana spår på olycksplatsen som den passerande trafiken kan utplåna. Väl på plats tar polisen över ansvaret för situationen och ger instruktioner om eventuella vidare åtgärder. 

Registrering av kollision när hjälp ej behövs

De inblandade i en kollision ska anteckna varandras namn, adress, telefonnummer, trafikförsäkringsbolag samt fordonens registernummer. Det är också bra att anteckna namn och adress på eventuella vittnen. 

Det är oftast bäst att göra en skiss av olycksplatsen tillsammans med motparten och bekräfta den med namnteckningar. Skissen underlättar skadeanmälan senare och utredningen av skadan på trafikförsäkringsbolaget. På skissen ska anges vägens bredd, vägmarkeringar, trafikmärken, färdriktningar, körlinjer, bromsspår och var fordonen befann sig i kollisionsögonblicket och därefter. Av trafikförsäkringsbolagen får man också färdiga skadeanmälningsblanketter där uppgifterna om kollisionen kan skrivas in. Om de inblandade inte är ense om händelseförloppet är det säkrast att tillkalla polis. Ägaren ska se till att kollisionsbilen transporteras bort från olycksplatsen.

Ersättning via trafikförsäkring

För en olycka där ett motorfordon är inblandat kan man få ersättning via trafikförsäkringen. Om flera motorfordon är inblandade i en trafikolycka ska parterna göra skadeanmälan till trafikförsäkringsbolaget för det fordon som anses ha orsakat olyckan.

 • Publicerat: 2012-06-13 av peter.sjostrom@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?