Kemikalieolycka

Företag som hanterar stora mängder kemikalier är viktiga för näringslivet men innebär också vissa risker. Du kan läsa om vilka olyckor som kan inträffa vid så kallade Seveso-klassade verksamheter i din närhet på Räddningstjänstens hemsida. Där får du också veta hur du ska agera om olyckan skulle vara framme.

Kommunens plan för räddningsinsats 

Enligt lag ska kommunen ha en plan för räddningsinsatser som gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Planen ska upprättas av kommunens räddningstjänst i samråd med berörda verksamhetsutövare. Planen ska även skickas till Länsstyrelsen.

Kommunens plan för räddningsinsatser ska vara tillgänglig så att allmänheten ska kunna lämna synpunkter på planerna. Planen ska sedan fastställas av Räddningstjänsten. Planen finner du på Räddningstjänstens hemsida, eller så kan du här ladda ner ”Kommunens plan för räddningsinsatser” i pdf-format.

  • Publicerat: 2017-04-19 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: Kemikalieolycka,Kemolycka,Seveso,Sevesolagstiftningen,farlig verksamhet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?