Brand

Ge genast brandlarm vid brand. Personer som är i fara ska varnas, hjälp tillkallas och räddnings- och släckningsarbetet påbörjas.

Brandlarm

Räddningstjänsten ska genast larmas vid brand. Ring 112. Man kan ringa gratis till nödnumret från telefonautomater. När du ringer, tala lugnt och tydligt om:

  • Vem du är och från vilket telefonnummer du ringer
  • Vad det är som brinner
  • Var det brinner - ge noggrann adress (ort, gatuadress, by, husets namn) Om människor är i fara eller skadade. Om ambulans behövs. Svara kort men exakt. Följ givna anvisningar. Lägg inte på luren innan du får lov till det.


Brandförebyggande åtgärder

Många nödsituationer på grund av brand kan förebyggas. Den vanligaste orsaken till brand är slarv. En annan vanlig brandorsak är ett tekniskt fel. 
Det är nyttigt att på förhand planera och öva hur man ska handla om det börjar brinna. Studera bruksanvisningarna till brandsläckaren. Lär dig utrymningsvägarna hemma eller på arbetsplatsen. Hemma bör man också ha en brandvarnare som upptäcker rök, väcker en och ger en tid att rädda sig.

Gör så här vid brand

  1. Rädda människor i fara. Väck dem som sover och se till att alla klarar sig ut. Kom ihåg att det gäller minuter. Följ räddningsplanen om en sådan finns.
  2. Om branden är liten, försök släcka den med en handbrandsläckare, vatten eller med en matta eller något annat tungt skynke.
  3. Om du inser att du inte ensam kan släcka elden, ring 112 och berätta exakt vad som har hänt.
  4. Försök hindra att elden sprider sig genom att stänga dörrar och andra öppningar. För undan lättantändliga föremål, brännbara vätskor och gasflaskor från brandplatsen.
  5. Vägled räddningskåren till platsen. Förklara situationen för räddningspersonalen och förklara vilka åtgärder som redan vidtagits. Åtgärdernas ordningsföljd varierar beroende på situationen. Handla övertänkt men raskt. Riskera varken ditt eget liv eller andras.
  • Publicerat: 2012-06-13 av peter.sjostrom@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?