Hållbara Karlshamn

Flicka blickar ut över havet.

Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. I kommunens hållbarhetsprogram presenteras 16 indikatorer med tillhörande trender för att sprida medvetenhet och kunskap om hur hållbar utvecklingen i kommunen är. Indikatorerna har sorterats utifrån kopplingen till socialt hållbar utveckling, ekologiskt hållbar utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. Vissa indikatorer kan passa in i två och kanske alla tre perspektiven. Detta har i sig ingen avgörande betydelse eftersom det är helheten och sambanden mellan indikatorerna som speglar den hållbara samhällsutvecklingen.

Indikatorer på hållbar utveckling

Nedan presenteras de 16 indikatorer som Karlshamns kommun utgår från i sitt arbete med hållbar utveckling. I dokumentet till höger kan du läsa hur kommunen ligger till i detta arbete.

Socialt hållbar utveckling

 • Ohälsotal
 • Ekonomiskt bistånd, bidragsmottagare
 • Ekonomiskt bistånd, kostnader
 • Andel behöriga till gymnasieskolan
 • Anmälda brott

Ekologiskt hållbar utveckling

 • Energianvändning totalt
 • Energianvändning per invånare och sektor
 • Andel miljöbilar i beståndet respektive nyregistrerade
 • Körsträcka per invånare
 • Skyddad natur
 • Insamlat hushållsavfall per person

Ekonomiskt hållbar utveckling

 • Befolkningsförändringar
 • Skillnad i medianinkomst män - kvinnor
 • Nystartade företag
 • Arbetslöshet
 • Försörjningsbörda
 • Publicerat: 2018-02-27 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?