Foto: Annette Sandberg

Var med och tyck till om ditt framtida boende

2018-03-27 | Påverka
Boende är en angelägen fråga för alla. Nu vänder vi oss till samtliga invånare och frågar hur och var man vill bo för att trivas i kommunen.

Boende är en angelägen fråga. Karlshamns kommun fortsätter sitt systematiska arbete för att kartlägga Karlshamnsbornas önskemål och synpunkter. Efter en lyckad enkät med svar från drygt 450 personer i åldern 65 år och äldre, vänder sig Karlshamns kommun nu till samtliga invånare som vill dela sin syn på hur och var man vill bo för att trivas i kommunen.

Stadsbyggnadsavdelningen fick nyligen i uppdrag att uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet som är ett av kommunens verktyg för en långsiktig planering och utveckling av bostäder i kommunen. Syftet med programmet är delvis att undersöka invånarnas nuvarande och framtida bostadsbehov. Karlshamns kommun väljer nu att gå ut med en enkät till en bred målgrupp för att skapa ytterligare förståelse för vilka parametrar som är viktiga att ta med i planeringen av framtidens boenden.

Ta en stund och svara på enkäten  din åsikt är viktig för oss!


  • Författare: Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?