Synpunkter och klagomål

Omsorgsförvaltningen vill bli ännu bättre på att ge såväl service som vård- och omsorgsinsatser av hög kvalitet. Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar på någon av våra verksamheter inom omsorgsförvaltningen? Berätta det gärna för oss så att vi kan lära av dessa.

Dina åsikter hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Alla synpunkter och klagomål kommer att tas om hand, diarieföras och sammanställas. Att ett dokument diarieförs innebär att det blir en allmän handling.

Tre gånger per år rapporteras inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder till ansvarig nämnd. 

Om du lämnar ditt namn, adress och telefonnummer kontaktar vi dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter. För att få svar i ärendet krävs att kontaktuppgifter har angetts. Det går bra att vara anonym. Väljer du att vara anonym kan vi inte kontakta dig.

Väljer du att skriva ut synpunkts och klagomålsblanketten hittar du denna till höger.

Fyll i nedanstående formulär och klicka på "Skicka".

Lämna dina synpunkter, klagomål och förslag

Verksamhet som jag har synpunkter på:
Beskriv kort de synpunkter eller förslag som du har:
Om du lämnar Ditt namn, adress och telefonnummer kontaktar vi Dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot Dina synpunkter. Väljer Du att vara anonym kan vi inte kontakta Dig.
Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen, PUL, och offentlighet- och sekretesslagen, OSL.
 
  • Publicerat: 2015-11-27 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?