UngdomsrådUngdomsrådets syfte
Ungdomsrådet är ett forum där unga i Karlshamns kommun får en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen samt föra en direkt dialog med kommunens förtroendevalda politiker.

Syftet med ungdomsrådet är att ge unga inflytande i kommunens arbete och samtidigt användas som referensgrupp kring viktiga frågor i kommunens löpande utvecklingsarbete.
Ungdomarna i rådet ges möjlighet att påverka sin egen vardag, göra livet bättre för sig själv och andra ungdomar i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun ser ett stort värde i att kunna ta tillvara på tankar och idéer från stadens ungdomar och öka ungas inflytande.

Ungdomsrådets organisation

Ungdomsrådet möts en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Rådet består av 8-10 ungdomar i åldern 14-25 samt fyra politiker och en tjänsteperson. Ungdomsrådet är nystartat under hösten 2016 och arbetar just nu med att hitta ett bra arbetssätt för 2017.

Vill du komma i kontakt med någon i ungdomsrådet eller har du en idé som du önskar lyfta med oss så finner du kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter:

Per-Ola Mattsson, Kommunalråd(S) per-ola.mattsson@karlshamn.se

Moltas Nilsson, kontakt Mörrum moltas.nilsson@utb.karlshamn.se

Malcom Hermansson, kontakt Karlshamns område malcom.hermansson@utb.karlshamn.se

Jacob Clarin, kontakt Karlshamns område jacob.clarin@utb.karlshamn.se

  • Publicerat: 2017-03-13 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?