Regional samverkan

Karlshamns kommun är en del av sin omvärld, vars utveckling och förändringar i allt högre grad påverkar kommunens verksamhet. Regionala utbyten och samverkan skapar bättre förutsättningar för att utveckla och stärka kommunen. Genom samarbete frigörs resurser för verksamhets- och kompetensutveckling samtidigt som informationsspridning och intressebevakning underlättas och möjligheten att profilera regionen och påverka beslutsprocesser nationellt och internationellt ökar.

Regionala fokusområden

Region Blekinge är ett kommunalförbund bildat av Blekinges fem kommuner och landstinget. Förbundets medlemmar har pekat ut följande områden som särskilt betydelsefulla för hela Blekinge: Tillväxt och infrastruktur, utbildning och forskning, internationell samverkan, kultur och turism. Utöver detta har staten ålagt Region Blekinge ett antal uppgifter, däribland att ta fram en Regional utvecklingsstrategi, att planera infrastrukturen samt att samordna utvecklingsinsatser.

Karlshamns kommuns prioriterade utvecklingsområden är i samklang med regionala program och strategier vilket ökar kommunens möjligheter att få genomslag för sina satsningar. För vissa särskilt innovativa och strategiskt betydelsefulla satsningar kan kommunen söka medel från regionala fonder och program.

  • Publicerat: 2015-06-17 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?