Situationell brottsprevention

Hindra tillfället

Hindra tillfället genom att t ex låsa cykeln, inte lämna mobiltelefon eller stereon synlig i bilen. Använda kontokort istället för kontanter. Ha fungerande krogköer.

Öka upptäcktsrisken

Öka upptäcktsrisken genom stadsplaneringen. Ha upplysta gator, torg och parkområden. Blanda bostadsområden med arbetsplatsområden. Placera bil- och cykelparkeringar väl synliga.

Minska vinsten av brott

Minska vinsten av brott genom t ex märkning av gods.

Försvåra bortförklaringar

Försvåra bortförklaringar och sänka toleransnivån för vissa beteenden är viktigt i arbetet att påverka attityder.

Bekämpa alkoholkonsumtionen

Bekämpa alkoholkonsumtionen eftersom vi vet att det bidrar till större acceptans hos individen om vad som är OK.

Sprida kunskap

Sprida kunskap efter kartläggning och utvärderingsarbete.

  • Publicerat: 2012-06-27 av Webbredaktion
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?