Internationella nätverk och organisationer

Det är väsentligt att bevaka den internationella utvecklingen för att synliggöra hur lagar, strategier och samarbeten påverkar kommunen. God omvärldsbevakning ger ökade möjligheter att dra nytta av den europeiska integrationsprocessen samtidigt som verksamheten på ett tidigt stadium kan anpassa sig till nya regelsystem och förutsättningar. Kommunen ska vara öppen för att bygga ut sitt nätverk och liera sig med städer, kommuner och andra regionala, nationella och internationella aktörer. Ett aktivt medlemskap i rätt nätverk och organisationer underlättar policy- och intressebevakningen och ökar kommunens möjligheter att påverka beslutsprocesser. Nätverken kan också vara värdefulla för att ta fram nya projektidéer och finna projektpartners.

Länkarna till höger visar regionala, nationella och internationella organisationer och nätverk som Karlshamn är medlem i antingen direkt eller indirekt via Region Blekinge.

  • Publicerat: 2016-12-20 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?