Fonder och Program

Samarbete i transnationella projekt ger möjlighet att utveckla kommunens verksamheter. Projektsamarbete skapar ökade resurser samtidigt som kommunen får ta del av nya kunskaper och arbetsmetoder vilket höjer kompetensen hos medarbetare och ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Deltagande i internationella projekt leder även till vidgade politiska nätverk och tjänstemannanätverk och gör det möjligt att ta del av idéer, rutiner och förfaringssätt utifrån ”best practice” inom området. Personer inom kommunen med ansvar för att utveckla en verksamhet eller ett projekt bör alltid undersöka förutsättningarna för stöd från EU eller andra externa finansiärer. I valet av samarbetspartners ska nyttan för verksamheten vara styrande.

  • Publicerat: 2017-06-26 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?