Internationell samverkan

Karta över Europa.

Det internationella arbetet ska bidra till kommunal verksamhetsutveckling genom att möjliggöra externa finansieringslösningar, väcka inspiration samt främja erfarenhets- och idéutbyten. Internationella utbyten och kontakter ska användas som ett verktyg för bland annat omvärldsanalyser och metod- och teknikutveckling. Att delta i internationella projekt bör inte vara ett mål i sig men anställda i Karlshamns kommun ska aktivt kunna ta ställning till om en internationell dimension kan skapa mervärde för verksamheten.

En särskilt prioriterad grupp för internationella kontakter är barn och ungdomar som har att verka och orientera sig i en allt mer sammanknuten och globaliserad värld. Internationella kontakter och förmågan att samarbeta över nationsgränserna med människor med annan kultur och bakgrund kommer att bli allt viktigare för att säkra framtida tillväxt och välstånd.

Läs mer om mål och prioriteringar för Karlshamns internationella arbete i det internationella program som antogs i april 2012.

  • Publicerat: 2017-06-26 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?