Samverkan

Globaliseringen medför möjligheter och utmaningar

Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för Karlshamns tillväxt och utveckling. Vi står idag inför utmaningar som är nära sammanbundna med de snabba förändringar som sker i vår omvärld. En ökad kunskapsdriven ekonomi och tilltagande global konkurrens, klimatförändringarna och hoten mot ekosystemen, ett ökat utanförskap, förändrade demografiska mönster, människors, varors och kapitals ökade rörlighet medför såväl möjligheter som utmaningar. Utvecklingen stärker behovet av mellankommunalt och regionalt samarbete för att ta del av varandras styrkor.

Gränsöverskridande samarbete

På dessa sidor presenteras information om det mellankommunala, regionala och internationella samarbete som Karlshamn bedriver i syftet att utveckla sina verksamheter. Detta kan handla om alltifrån att upprätta formella samverkansavtal till att medverka i gemensamma projekt eller att träffas i informella nätverk. Genom detta arbete kan kommunen dra nytta av erfarenheter och kunskaper från såväl andra kommuner som från representanter från näringslivet, högskolan och ideell sektor samtidigt som man visar upp och delar med sig av sitt eget arbete.

  • Publicerat: 2012-08-31 av annika.anderson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?