Så används dina skattepengar

Fördelning av skattepengarna.

Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 51 638 kronor per invånare för 2015. Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter minus verskamhetens kostnader delat med invånareantalet. Fördelningen av nettokostnaden, delat med invånarantalet den 1 november 2015 ser ut enligt följande:

Omsorgsnämnd, 35 %

Nämnd för barn, ungdom och skola, 31 %

Gymnasienämnd, 8 %

Kommunstyrelse, 7 %

Teknisk- och fritidsnämnd, 8 %

Socialnämnd, 6 %

Övriga, 5 %

  • Publicerat: 2017-01-22 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?