Påverka morgondagens Karlshamn

Karlshamns kommun, liksom Sveriges övriga kommuner, styrs genom demokrati. Detta innebär att du som invånare kan påverka de frågor och beslut som tas. Du kan göra detta genom att lämna in medborgarförslag, men också genom att vara med och välja de politiker som ska representera invånarna i kommunfullmäktige.

Ett resultat av de diskussioner som förts i kommunfullmäktige är att Karlshamn arbetar målinriktat med att skapa en hållbar kommun, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Du kan bli en aktiv del av denna utveckling genom att ta del av de tips och råd som ges. Dela också gärna med dig av dina idéer. De behövs.

Karlshamns kommun driver många samverkansprojekt på både internationell, regional och lokal nivå. Samverkansprojekten är ett sätt för kommunen att vara med och påverka utvecklingen av det som vi bedömer är viktigt för framtidens Karlshamn.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?