Möllegårdens skola

Om Möllegårdens skola

Möllegårdens skola är en F-6 skola som ligger centralt i Svängsta  i den nordvästra delen av Karlshamns kommun. Alldeles intill rinner Mörrumsån och närheten till skogen är en tillgång för skolans elever och pedagoger.

Öppettider

Skolan är öppen måndag - fredag 07.50-16.00

Fritidshemmet har tre avdelningar och har öppet måndag-fredag 06.15-18.15.

Gemensam öppning och stängning för avdelningarna sker i det Nya Husets fritids.

Verksamheten

Det är en F-6 skola med ca 240 elever. Vi har åldershomogena klasser från förskoleklass till åk 6. Dessutom finns här en förberedelseklass med nyanlända elever, som efter några månader slussas vidare ut i resp hemklasser.

Då skolan ligger nära naturen blir det mycket utomhuspedagogik. Även skolgården inbjuder till mycket aktiviteter och lek.

Mycket tid läggs ner på en verksamhet där elever och vuxna ska känna trygghet och ha roligt tillsammans och där eleverna kan behålla sin nyfikenhet och lust att lära. Gemensamma aktivitetsdagar både med värdegrundsövningar och ämnesfördjupningar är ett led i detta.

Under vt-16 kommer skolbiblioteket att leva upp igen. Tack vare lågstadiesatsningen kommer biblioteket att hela terminen vara bemannat 25% med en skolbibliotekarie.

Skoltider och skolskjutstider

  Klass Sluttid Busstid
F-4 13.15 13.30
  5-6 14.30 14.45
Ti F-2 12.15 12.30
  3-6 14.30 14.45
Ons F-6 13.15 13.30
To F-3 13.15 13.30
  4-6 14.30 14.45
Fre 1-2 12.00 12.15
  3-6 13.15 13.30

Det finns ingen information att visa.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?