Ansvar för elever/barn före, under och efter skoldagen

Öppningsrutiner  

Barn inskrivna på fritids: 

Fritidspersonalen öppnar kl 06.30 för barn med fritidsomsorgstid på morgonen. 

Barn som ej är inskrivna: 

Kapprumsdörren öppnas av ansvarig lärare kl 07.45. Eleverna kan vistas utomhus, i kapprummet, i klassrummet eller, enligt överenskommelse med klassläraren, vid datorerna i korridoren kl 07.45 - 08.00.  

Ansvar för elever/barn innan skolan börjar  

Barn med fritidsomsorg: 

Föräldrarna ansvarar för sitt barn tills det lämnats hos fritidspersonalen. Om barnet kommer själv till fritids ansvarar fritidspersonalen enligt inlämnad schematid. 

Fritidspersonalen ansvarar för elever med fritidsomsorg på morgonen enligt schema, mellan kl 06.30 och kl. 08.00. 

Barn utan fritidsomsorg: 

Föräldrar ansvarar för sina barn t o m kl 07.45.  Eleverna som inte har fritidsomsorg bör ej komma till skolan innan kl 07.45. (Detta gäller om inte personal gör annan skriftlig överenskommelse med föräldrar/barn/klass.) 

Stängnings- och låsrutiner  

Barn med fritidsomsorg: 

När lektionerna är slut ska eleverna som har fritidsomsorg gå direkt till fritids. 

Barn utan fritidsomsorg: 

Elever som inte har fritidsomsorg ska lämna skolans lokaler senast 15 minuter efter skoldagens slut. Skolans personal ansvarar för eleverna t o m 15 minuter efter skoldagens slut 

Ansvar för eleverna efter skoldagens slut  

Barn med fritidsomsorg: 

Fritidspersonalen ansvarar för barn inskrivna på fritids tills föräldrarna hämtar eller fram till inlämnad schematid om barnet går själv från fritids. 

Barn utan fritidsomsorg: 

Lärarpersonalen ansvarar för eleverna som ej har fritidsomsorg t o m 15 minuter efter skoldagens slut inom skolans område. Barnen ska ej vistas i skolans lokaler efter skoldagens slut om inte överenskommelse görs med lärarpersonalen. Läraren ansvarar i så fall för barnen.  

Föräldrar till barn som ej har fritidsomsorg på eftermiddagarna ansvarar för sitt barn 15 minuter efter skoldagens slut.  

 

  • Publicerat: 2012-09-05 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?