Karl-Oskarskolan

Om Karl-Oskarskolan - Friskola

Karl-Oskarskolan är en friskola i Karlshamn. Målet är att du som elev ska utvecklas till en nyfiken, kreativ och självständig ung människa. Vi vill att du ska lämna vår skola med goda kunskaper och gott självförtroende.

Ett värdegrundsbaserat ledarskap

Våga, vilja och kunna är de tre värdeord som utgör grunden i det värdegrundsbaserade ledarskap som genomsyrar vår organisation. Ett förhållningssätt som återspeglar sig i hur vi bemöter dig som elev, målsman, medarbetare eller samverkanspartner.

Kunskapssyn och pedagogik

Den kunskapssyn som präglar vår pedagogik och vår undervisning tar sin utgångspunkt i ett ämnesövergripande och projektinriktat förhållningssätt. Vi vill möta dig som elev utifrån ett helhetsperspektiv och betonar mötet mellan de olika undervisningsämnena i ditt veckoschema. Längre arbetspass är en viktig del i vårt arbetssätt med syfte att skapa större sammanhang för dig som elev. Som elev är du alltid delaktig i den pedagogiska planeringen tillsammans med dina lärare. All undervisning vid våra skolor är lärarledd. Karl-Oskarskolan ska vara en trygg miljö där du når dina mål och väl förbereds för vidare studier. Såväl kunskapsmål som sociala mål är viktiga för oss i vårt arbeta tillsammans med dig. Eftersom alla elever lär på olika sätt är vi noga med att variera våra arbetssätt i undervisningen.
 

En dator per elev

Datorn är ett viktigt redskap i vårt samhälle. Därför vill vi lära våra elever att använda datorn i skolarbetet. Från och med årskurs 6 får du en egen dator som du lånar under din studietid hos oss. I de tidigare skolåren, F-5, arbetar vi även med datorn, men inte i lika stor utsträckning, eftersom vi fokuserar på att träna upp dina baskunskaper och basförmågor. I alla våra klasser använder vi SMART-BOARD som är en viktig och mycket uppskattad del av vår undervisning.

Karl-Oskarskolans Profilval

Inom ramen för Elevens val och Skolans val är det vår målsättning att erbjuda dig som elev attraktiva valmöjligheter till fördjupning. Här finns utrymme för lokala lösningar i samverkan med intressenter och samverkanspartners. Till exempel har det på våra skolor utvecklats profiler i musik, idrott och IT
Visa fler närliggande objekt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?