Elevråd på Bodetorpsskolan

Vårt syfte

  1. Skapa en gemenskap där barnen är delaktiga i beslut och tränas att ta ansvar.
  2. Skapa en Vi-anda på skolan

Så har vi organiserat arbetet

  1. Under höstterminen har vi tre möten och under vårterminen fyra möten. Dessa träffar är inlagda i kalendariet vid resp. termins början.
  2. Inför varje möte har vi ett tema som delges alla klasser på skolan senast en vecka före mötet. Tid finns då till för och efterarbete i klasserna. Besluts- och förslagsprotokoll skrivs.
  3. Elevrådsrepresentanter väljs/utses av resp. plan/skolår i augusti och deras mandat är för hela året. Elevrådet består av 12 elever från åk 2 till 6.
  4. På våra träffar deltar Bodestorpsskolans vaktmästare.
  • Publicerat: 2012-12-14 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?