Elevinflytande

Elevinflytande

Bodestorpsskolan vill tidigt fostra till och värna om demokratins grundvalar med dess rättigheter och skyldigheter. Klassråd, elevråd, matråd och kamratstödjarna har en viktig i roll i detta arbete.

Elever ska ha möjlighet att inom en klass diskutera gemensamma angelägenheter som till exempel undervisningens utformning, innehåll, skolans miljö, skolmat och tryggheten i skolan. Alla årskurser har därför klassråd där eleverna, under demokratiska former, kan lyfta olika frågor.

Klassråden kan skicka olika frågor till elevrådet och elevrådet kan i sin tur be klassråden diskutera angelägna frågor.

Elevrådet består av åtta elever från åk 3 till åk 6, två lärare, vaktmästare och rektor.

Elevrådsrepresentanter och kamratstödjare och samlas cirka 3-4 gånger per läsår. Kamratstödjarna samlas dessutom vid behov.

Kamratstödjarna går, under trivsamma former, en utbildning med inriktning mot värdegrundsfrågor.

Bodestorpsskolan och Österslättsskolan har ett gemensamt matråd med representanter för elever, personal och föräldrar.

  • Publicerat: 2012-12-14 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?