Laxaleden

Om Laxaleden

Laxaleden är en 30 km lång vandringsled som följer Mörrumsåns brusande framfart genom ett stycke vacker Blekingenatur, från åkerlandskap till skogsbygd. Den går mellan den gamla staden Elleholm och Hovmansbygd. Vid Åkeholm ansluter den till Blekingeleden. Längs leden finns informationstavlor som upplyser om den historia och kultur som under tidens gång format livet längs detta fiskrika och kraftfulla vattendrag.

Karlshamns Turistbyrås hemsida kan du läsa mer om Laxaleden.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?