Långasjönäs naturreservat

Om Långasjönäs naturreservat

Långasjönäs naturreservat ligger i Blekinges mellanbygd där områdena med öppna fält och lövskogar slutar och där skogsbygden, som domineras av barrskog, tar vid.  I reservatet finns det många kulturlämningar i form av odlingsrösen, torp, kvarn, stenbroar och stenmurar. Flertalet av lämningarna är uppmärkta och ligger längs med någon av de leder som finns i reservatet.

Naturreservatet bildades i början på 1960-talet för att trygga befolkningens tillgång till ett för friluftslivet värdefullt område samt för att skydda och vårda de kultur- och naturvärden som finns i området. Ett väl utbyggt system av vägar, skidspår, vandringsleder och motionsspår gör också området lättillgängligt och populärt. Här finns också flera sjöar där man kan fiska efter att ha löst fiskekort. Delar av Blekingeleden går genom reservatet.

Det omkring 537 hektar stora naturreservatet ägs och förvaltas av Karlshamns kommun.

Vägbeskrivning
Kör på riksväg 29 och följ vägvisning mot Långasjönäs 

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?