Avonova - vår företagshälsovård

Avonova - vår företagshälsovård
Avonova har ett utbud av tjänster som riktar sig till medarbetare som på olika sätt behöver stöd och hjälp i syfte att bättre klara de påfrestningar vardagen kan innebära och/eller genomföra livsstilsförändringar.

Nedan följer en kortare beskrivning av olika gruppaktiviteter vilka genom beprövad erfarenhet har visat sig ge goda och hållbara effekter.
Har du, som chef, någon medarbetare som du bedömer skulle ha nytta av att delta i någon av dessa grupper? Föreslå då ett samtal på Avonova för vidare information och bedömning.
Känner du, som medarbetare, att detta skulle vara något för dig, ta upp det med din chef eller kontakta Avonova.
Före kursstart förankras alltid deltagande med chef och personalutvecklare/strateg på respektive förvaltning.
För anmälan eller ytterligare information kontakta Avonova tfn 0454-30 40 70. 

Stressutbildning
Utbildningens innehåll:
•Vad är stress? Hur påverkas vi och varför?
•Verktyg för att hantera och motverka stress
•Den moderna stressen, risk- och friskfaktorer i arbete
•Att nå bestående beteendeförändring
Datum               Tid
3 maj                 13.00 – 16.00 
16 maj               13.00 – 16.00 
31 maj               13.00 – 16.00 
30 aug               13.00 – 16.00 
Övrig info
• Det är viktigt att du kan deltaga vid samtliga tillfällen
• Anmälan sker via chef eller HR
• Anmäla dig senast 19 april
• Max antal deltagare 15 st
• Lärcenter, BTH
Anmälan till, Linda Saegebrecht, linda.saegebrecht@avonova.se beteendevetare, 0454-304183 eller    Kurt-Göran Mukka. kurt-goran.mukka@avonova.se leg. sjukgymnast, 0454-304074

Välkommen att delta i Hälsospåret
Hälsospåret är en livsstilsutbildning i grupp som syftar till att ge dig förutsättningar att med egna verktyg förändra din livsstil och därigenom öka ditt välbefinnande.
Hälsospåret är en lämplig aktivitet för dig som har behov av kompetenslyft i syfte att förebygga frånvaro, öka upplevd hälsa samt klara vardagens krav.
Utbildningens innehåll spänner över flera områden bland annat; livsstilsförändringar, stress, rörelse, sömn, kost, riskbruk samt individuella drivkrafter.  
Datum
28 februari, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 8 maj, 23 maj, 5 juni, 20 juni, 29 augusti, 28 november 2018 samt 27 februari 2019.
Tid:
13.00 – 16.00 gäller samtliga träffar utom 25 april då vi träffas 12.00 – 15.00
Övrig info
*
Det är viktigt att du kan deltaga vid samtliga tillfällen
* Anmäla dig senast 31 januari 2018.
* Förankra ditt deltagande med din chef.
* Max antal deltagare 20 st.
*Lokal meddelas senare
Anmälan till: Kristina Andersson. Kristina.andersson@avonova.se företagssköterska,
0454-30 40 79                                                   

Du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa
(För datum och tider se PDF-filen här till höger) 
”Många som försöker sluta röka eller snusa återfaller efter en tid. Även om viljan att sluta röka är stark, räcker det ibland inte med enbart vilja. För att lättare stå emot när suget efter tobak gör sig påmint kan man behöva stöd och hjälp.”
Information om avvänjningshjälp för att sluta röka eller snusa Avvänjningen utgörs av samtalsstöd, ofta i kombination med användning av läkemedel för rökavvänjning.
Samtalsstöd
Före och under själva avvänjningen kan du få stöd i form av samtal. Vi tar upp varför du vill sluta röka, hur du kan förbereda dig inför rökstoppet/snusstoppet och vilka råd och knep som kan vara användbara under själva avvänjningsperioden.
Samtalsstödet kan ske individuellt eller i grupp.
Avvänjning i grupp består av 8 möten under ledning av företagssköterska. I varje grupp ingår 6-10 rökare eller snusare. Varje möte tar ca 60 min, där gruppen träffas regelbundet under 10 veckors tid samt uppföljningsträffar efter 6 och 12 månader. Utöver gruppträffar ingår ett individuellt besök i samband med gruppstart.
Den individuella avvänjningen ges i första hand under 3 tillfällen, men kan utökas vid behov. Lämpar sig till personer som är starkt motiverade, men som inte önskar eller är i
behov av mer omfattande stöd i grupp. Uppföljande kontakt tre månader efter rökstopp.
Läkemedel
Det finns idag såväl receptbelagda som receptfria läkemedel för tobaksavvänjning. Nikotinpreparaten används för att tillfredställa nikotinbehovet under avvänjningsperioden. De finns i olika beredningsformer såsom tuggummi, tabletter, inhalator, plåster och nässpray. Alla finns att köpa receptfritt på apoteket, med undantag av nikotinnässprayen som är receptbelagd. Buprion (Zyban) och Varenikline (Champix) är receptbelagda rökavvänjningsmedel. Tabletterna tas i form av en kur under några veckor. Avsikten med tabletterna är att minska rökbegäret utan att nikotin tillförs.
Ersättning
Karlshamns kommun erbjuder kostnadsfri rökavvänjning. Om tiden för kursen infaller på arbetstid sker deltagandet utan löneavdrag, ”Hälsopausen” används för detta ändamål. Du får även ersättning för utlägg av nikotinersättningsmedel om du är rökfri i sex månader efter kursens slut. Välkommen att samtala om vilken metod som passar dig bäst
Katarina Månsson, Företagssköterska tfn: 0454-30 40 71, e-post: katarina.mansson@avonova.se

Stöd av sjukgymnast/fysioterapeut
Karlshamns kommun erbjuder sina medarbetare (gäller dock ej timavlönade) en unik möjlighet till råd och stöd av sjukgymnast på företagshälsovården Avonova vid problem i muskler och leder.
Rådgivningen är kostnadsfri för dig som medarbetare. Besöket hos sjukgymnast görs på icke betald arbetstid. Du ringer Avonovas telefonväxel 0454-30 40 70, anger att det gäller rådgivning hos sjukgymnast, att du är anställd på Karlshamns kommun och på vilken förvaltning samt var man kan nå dig. Därefter blir du kontaktad av sjukgymnast inom tre arbetsdagar.

  • Publicerat: 2018-04-05 av susanne.hakansson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?