Avonova - vår företagshälsovård

Avonova - vår företagshälsovård
Avonova har ett utbud av tjänster som riktar sig till medarbetare som på olika sätt behöver stöd och hjälp i syfte att bättre klara de påfrestningar vardagen kan innebära och/eller genomföra livsstilsförändringar.

Nedan följer en kortare beskrivning av olika gruppaktiviteter vilka genom beprövad erfarenhet har visat sig ge goda och hållbara effekter.
Har du, som chef, någon medarbetare som du bedömer skulle ha nytta av att delta i någon av dessa grupper? Föreslå då ett samtal på Avonova för vidare information och bedömning.
Känner du, som medarbetare, att detta skulle vara något för dig, ta upp det med din chef eller kontakta Avonova.
Före kursstart förankras alltid deltagande med chef och personalutvecklare/strateg på respektive förvaltning.
För anmälan eller ytterligare information kontakta Avonova tfn 0454-30 40 70.                                 

Du kan få hjälp med att sluta röka eller snusa
”Många som försöker sluta röka eller snusa återfaller efter en tid. Även om viljan att sluta röka är stark, räcker det ibland inte med enbart vilja. För att lättare stå emot när suget efter tobak gör sig påmint kan man behöva stöd och hjälp.”
Information om avvänjningshjälp för att sluta röka eller snusa Avvänjningen utgörs av samtalsstöd, ofta i kombination med användning av läkemedel för rökavvänjning.
Samtalsstöd
Före och under själva avvänjningen kan du få stöd i form av samtal. Vi tar upp varför du vill sluta röka, hur du kan förbereda dig inför rökstoppet/snusstoppet och vilka råd och knep som kan vara användbara under själva avvänjningsperioden.
Samtalsstödet kan ske individuellt eller i grupp.

Vill du sluta röka?
Då är du välkommen till tobaksavvänjning  i grupp 2019.    
Även om viljan att sluta röka är stark, räcker det ibland inte med enbart vilja. För att lättare kunna stå emot när suget efter tobak gör sig påmint kan stöd och hjälp behövas. Avvänjningen utgörs av samtalsstöd, ofta i kombination med användning av läkemedel för rökavvänjning.
Är du intresserad av att delta kan du anmäla dig senast den 4/3 – 2019 till kursledare Jennie Andreasson, mail jennie.andreasson@avonova.se Träffarna hålls på Avonovas mottagning i Karlshamn, Ågatan 40       

Gruppträff       Dag
1                           Mån den 18/3 kl 15-16
2                           Mån den 25/3 kl 15-16
3                           Mån den 1/4 kl 15-16
4                           Mån den 15/4 kl 15-16
5                           Mån den 29/4 kl 15-16
6                           Mån den 13/5 kl 15-16
7                           Mån den  27/5kl 15-16
8                           Mån den 10/6 kl 15-16

Utöver dessa träffar kommer det tillkomma ytterligare ett par uppföljningsträffar  efter 6 och 12 månader.
Om du skulle få förhinder till någon träff meddela detta till Avonova 0454-30 40 70, alternativt direkt till jennie.andreasson@avonova.se eller 0454-30 40 73.
Välkommen!

Avvänjning i grupp består av 8 möten under ledning av företagssköterska. I varje grupp ingår 6-10 rökare eller snusare. Varje möte tar ca 60 min, där gruppen träffas regelbundet under 10 veckors tid samt uppföljningsträffar efter 6 och 12 månader. Utöver gruppträffar ingår ett individuellt besök i samband med gruppstart.
Den individuella avvänjningen ges i första hand under 3 tillfällen, men kan utökas vid behov. Lämpar sig till personer som är starkt motiverade, men som inte önskar eller är i behov av mer omfattande stöd i grupp. Uppföljande kontakt tre månader efter rökstopp.
Läkemedel
Det finns idag såväl receptbelagda som receptfria läkemedel för tobaksavvänjning. Nikotinpreparaten används för att tillfredställa nikotinbehovet under avvänjningsperioden. De finns i olika beredningsformer såsom tuggummi, tabletter, inhalator, plåster och nässpray. Alla finns att köpa receptfritt på apoteket, med undantag av nikotinnässprayen som är receptbelagd. Buprion (Zyban) och Varenikline (Champix) är receptbelagda rökavvänjningsmedel. Tabletterna tas i form av en kur under några veckor. Avsikten med tabletterna är att minska rökbegäret utan att nikotin tillförs.
Ersättning
Karlshamns kommun erbjuder kostnadsfri rökavvänjning. Om tiden för kursen infaller på arbetstid sker deltagandet utan löneavdrag, ”Hälsopausen” används för detta ändamål. Du får även ersättning för utlägg av nikotinersättningsmedel om du är rökfri i sex månader efter kursens slut. Välkommen att samtala om vilken metod som passar dig bäst
Katarina Månsson, Företagssköterska tfn: 0454-30 40 71, e-post: katarina.mansson@avonova.se

Stöd av sjukgymnast/fysioterapeut
Karlshamns kommun erbjuder sina medarbetare (gäller dock ej timavlönade) en unik möjlighet till råd och stöd av sjukgymnast på företagshälsovården Avonova vid problem i muskler och leder.
Rådgivningen är kostnadsfri för dig som medarbetare. Besöket hos sjukgymnast görs på icke betald arbetstid. Du ringer Avonovas telefonväxel 0454-30 40 70, anger att det gäller rådgivning hos sjukgymnast, att du är anställd på Karlshamns kommun och på vilken förvaltning samt var man kan nå dig. Därefter blir du kontaktad av sjukgymnast inom tre arbetsdagar.

  • Publicerat: 2019-02-05 av susanne.hakansson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?