Avonova - vår företagshälsovård

Avonova - vår företagshälsovård
Avonova har ett utbud av tjänster som riktar sig till medarbetare som på olika sätt behöver stöd och hjälp i syfte att bättre klara de påfrestningar vardagen kan innebära och/eller genomföra livsstilsförändringar.

Nedan följer en kortare beskrivning av olika gruppaktiviteter vilka genom beprövad erfarenhet har visat sig ge goda och hållbara effekter.
Har du, som chef, någon medarbetare som du bedömer skulle ha nytta av att delta i någon av dessa grupper? Föreslå då ett samtal på Avonova för vidare information och bedömning.
Känner du, som medarbetare, att detta skulle vara något för dig, ta upp det med din chef eller kontakta Avonova.
Före kursstart förankras alltid deltagande med chef och personalutvecklare/strateg på respektive förvaltning.
För anmälan eller ytterligare information kontakta Avonova tfn 0454-30 40 70.

Hälsospåret 
Hälsospåret är en livsstilsutbildning i grupp som syftar till att höja kompetensen hos deltagarna samt ge dem förutsättningar att med egna verktyg förändra sin livsstil och därigenom öka sitt välbefinnande. Utbildningen är även ett redskap för att minska eller förebygga framtida sjukfrånvaro. Hälsospåret innefattar 10 träffar om 3-4 timmar under ca fem månader samt två uppföljningsträffar efter tre respektive sex månader.

Vid gruppträffarna varvas information och kunskapsförmedling med diskussioner och reflektioner. Varje individ får stöd i att upprätta och genomföra sin egen Hälsoplan. Praktiska övningar ingår som ett inslag vid samtliga träffar. 

Stöd av sjukgymnast/fysioterapeut
Karlshamns kommun erbjuder sina medarbetare (gäller dock ej timavlönade) en unik möjlighet till råd och stöd av sjukgymnast på företagshälsovården Avonova vid problem i muskler och leder.
Rådgivningen är kostnadsfri för dig som medarbetare. Besöket hos sjukgymnast görs på icke betald arbetstid. Du ringer Avonovas telefonväxel 0454-30 40 70, anger att det gäller rådgivning hos sjukgymnast, att du är anställd på Karlshamns kommun och på vilken förvaltning samt var man kan nå dig. Därefter blir du kontaktad av sjukgymnast inom tre arbetsdagar.

Välkommen till en förebyggande ”Stressutbildning” - FULLT! Två nya kurser planeras i mars och september 2018.
Utbildningens innehåll:
* Vad är stress? Hur påverkas vi och varför?  
* Verktyg för att hantera och motverka stress.
* Den moderna stressen, risk- och friskfaktorer i arbete.
* Att nå bestående beteendeförändring.

Datum                                            Tid
30 nov                                            13.00 – 16.00
14 dec                                            13.00 – 16.00
11 jan                                             13.00 – 16.00 
8 feb                                               13.00 – 16.00 

Övrig info
* Det är viktigt att du kan deltaga vid samtliga tillfällen.  
* Förankra ditt deltagande med din chef.
* Anmäla dig senast 20 november.
* Max antal deltagare 20 st.
* Lokal meddelas senare

Anmälan till Linda Saegebrecht, linda.saegebrecht@avonova.se beteendevetare, 0454-30 41 83 eller Kurt-Göran Mukka, kurt-goran.mukka@avonova.se leg. sjukgymnast, 0454-30 40 74.

  • Publicerat: 2017-11-10 av susanne.hakansson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?