Självservice, E-tjänster

Här hittar du all Karlshamns Kommuns självservice på webben. Genom detta självservicecenter kan du med så kallade e-tjänster göra olika ansökningar, anmälningar eller andra tjänster direkt vid datorn eller mobilen. Självservice ska fungera när som helst på dygnet och är oberoende av kontorstider och telefontider. Den enklaste typen av självservice är ett elektroniskt formulär som du kan fylla i och skicka in direkt.

Du kan även bifoga filer när du använder vissa av e-tjänsterna. Tänk på att bifogade filer endast kan vara av typerna .pdf, .png samt .jpg.

Vissa av tjänsterna kräver inloggning med e-legitimation så som Mobilt Bank-ID eller Bank-ID.

Om Bank-ID

Banken utfärdar ID-kort och BankID till kunder i banken. Då lokala avvikelser kan förekomma vid utfärdande av ID-kort eller BankID rekommenderar vi dig att först kontakta ditt närmaste bankkontor för att höra vad som gäller just där. BankID är en e-legitimation som du använder för att legitimera dig och skriva under handlingar på Internet. Se mer info i länken till höger.

För att beställa ID-kort eller BankID på kort måste du ha ett personnummer och kunna styrka din identitet med en godkänd id-handling. BankID på fil beställer du i internetbanken. Följande id-produkter finns:

  • ID-kort
  • ID-kort med BankID
  • BankID på kort utan foto
  • BankID på fil
  • Mobilt BankID

Information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att hantera ditt ärende behöver vi, enligt gällande integritetslagstiftning spara och behandla de personuppgifter som du fyller i. Vänligen läs vidare här om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Självservice på karlshamn.se

Om du upptäcker att en viss e-tjänst är ur funktion eller om du vill anmäla ett fel gällande Karlshamn Kommuns Självservice är du välkommen att skicka in en felanmälan genom länken till höger eller kontakta kommunikationsenheten.

 

Bygg och hem

Beställning av nybyggnadskarta
Ansökan om strandskyddsdispens
Ansökan om planläggning - planbesked
Anmälan om eldstad/rökkanal
Lokaliseringsprövning/förhandsbesked
Ansökan om anslutning vatten/avloppsledning
Ansökan om kommunal villatomt i Karlshamns kommun
Anmälan enligt plan- och bygglagen

 

Fritid och föreningar

Rekvisition av investeringsbidrag
Ansökan om lokal för idrottsändamål

 

Miljö & Hälsa (Skickas till Miljöförbundet Blekinge Väst)

Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

Alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel

Anmälan tobak, folköl och receptfria läkemedel
Anmälan om provsmakning i egen lokal
Anmälan kryddning av snaps och lokal vid catering
Anmälan om ansvarig serveringspersonal
Egenkontrollprogram Receptfria Läkemedel
Egenkontrollprogram Tobak-Folköl
Restaurangrapport
Ansökan om ändring i serveringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap
Avanmälan servering av alkoholdrycker
Ansökan om pausservering
Ansökan om tillägg av cateringtillstånd
Ansökan provsmakning ny lokal

 

Kultur

Ansökan om marknadsplats, Östersjöfestivalen
Ansökan om arrangemangsbidrag
Ansökan om årsanlag till kulturföreningar
Ansökan En snabb slant

 

Utbildning

Ansökan SFI
Application SFI (English version)
Boka tid till studie- och yrkesvägledning - Vuxenutbildning
Anmälan till prövning Vuxenutbildning
Ansökan Vuxenutbildning
Beställning av betygskopior - Vägga Gymnasieskola
Beställning av äldre betygskopior
Gymnasieansökan nyanlända

 

Stöd och omsorg

Kommer snart.

 

Överförmyndare

Intresseanmälan God man/Förvaltare

 

Trafik och drift

Felanmälan vatten och avlopp
Felanmälan skyltar, vägmärken och trafiksignaler
Felanmälan skadade/nerblåsta träd
Felanmälan flyttning av fordon
Felanmälan biljettautomat
Nyttoparkeringstillstånd
Trafikanordningsplan vid vägarbete

 

Övrigt

Förslag till Karlshamns Kommun
Tips till Karlshamns Kommun
Ansökan om tilldelning av flagga
Projektförslag

Ansökan Bygdestöd

 

Registerutdrag av personuppgifter 

Registerutdrag enligt GDPR

  • Publicerat: 2018-06-19 av Annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter: självservice,etjänst,e-tjänst,e-tjänster,service,formulär
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?