Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00)

När vi mäter vattenståndet i Mien redovisar vi det här på hemsidan. Hösten 2017 har så här långt varit nederbördsrik, så just nu finns det mycket vatten i sjön och det är ett högt vattenflöde i ån.  Tappningen har därför successivt höjts och vi tappar idag så mycket som är möjligt med hänsyn till skador. Nivån nådde den 8 jan som högst +95,43.Nuvarande tappning är möjlig så länge vi har en längre period med uppehåll. Situationen följs upp dagligen. Den 12 februari 2018 låg flödet norr om Långasjön på drygt 8,5 kbm/s.

Vattenstånd i Mien den 12 februari 2018: +95,31 m, en minskning med 5 cm sedan förra veckan.

  • Publicerat: 2018-02-12 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?