Vattensituationen i Mien

Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00)

När vi mäter vattenståndet i Mien redovisar vi det här på hemsidan.

Vattenstånd i Mien den 1 augusti 2018: +94,73 m. 

  • Publicerat: 2018-08-01 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?