Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00)

När vi mäter vattenståndet i Mien redovisar vi det här på hemsidan. Hösten 2017 har så här långt varit nederbördsrik, så just nu finns det mycket vatten i sjön. Tappningen har därför successivt höjts och är idag, den 13 november 2017, 2 kubikmeter/s, vilket är aningen mer än vad som just nu tillförs sjön. Detta är för att nivån i sjön inte ska stiga mer.

Vattenstånd i Mien den 13 november 2017: +95,28 m.

  • Publicerat: 2017-11-13 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?