Vatten

Nu pågår arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde för vattentäkten för Långeboda/Ringamåla. Vattendom har erhållits och inrättande av vattenskyddsområde för denna handläggs av Länsstyrelsen för Blekinge län. 

Samtliga kommunala vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter och är en del av kommunens VA-plan.

 

  • Publicerat: 2017-06-27 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?