Stopp i avlopp?

Spolbilen

Har du stopp i avloppet?

Som privatperson eller företag ansluten till det kommunala avloppsnätet har möjlighet att kontakta Karlshamns kommuns VA-enhet. Spolbilen utför underhållsarbete av ledningar men åtgärdar även akuta stopp i avlopp.

När spolbilen och dess personal kommer slamsuger de brunnar och renspolar avloppsledningar.

Kostnad (gäller från 2013-10-01 enligt KF 2013-09-02 § 130)

Timpriser Inklusive moms
Normaltid 1 962 kr
Enkel övertid 2 737 kr
Kvalificerad övertid 3 110 kr

Kontakt

0706-86 48 61 dagtid
0470-29967 kvällar och helger

Förebyggande arbeteSpolbilen, Andreas Karlsson

Tänk på att inte spola ner föremål i toaletten som t.ex. tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar. Släng detta i papperskorgen. Många driftsproblem uppstår när olika föremål spolas ner.

Tänk också på att inte spola ner fett och kaffesump i köksvasken. Detta ska slängas i soporna.

Har du enskild avloppsanläggning?

Slamavskiljare och slutna tankar töms av VMAB (Västblekinge Miljö AB). De ska tömmas minst en gång per år. Du som har sluten tank ska kontakta VMAB för tömning. Mer information hittar du här http://vmab.se/privatpersoner/slam/

Kontakt för akuta slamärenden för enskild avloppsanläggning

Journummer 0702-25 85 79. 

  • Publicerat: 2015-12-09 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: Stopp i avlopp,slam,tömning,enskilt avlopp
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?