Dagvatten

Information från Karlshamns kommun, VA-enheten – din VA-leverantör

I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastigheter.

De kommunala dagvattenledningarna är dimensionerade så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exeptionella regn är i praktiken omöjligt vilket innebär att vatten tillfälligt kan dämma upp i ledningarna och nå marknivå. När man planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på tomtmark bör man därför se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till det kommunala spillvattenledningsnätet om det finns förbindelsepunkt för dagvatten.

  • Publicerat: 2017-08-29 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?