Uteservering

Parkerade cyklar vid glassbåten.


För en uteservering krävs tillstånd enligt ordningslagen, godkännande och avtal om hyra av allmän platsmark från kommunen. Innan en lokal med försäljning och servering av livsmedel utökas med uteservering ska alltid kontrollmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst kontaktas eftersom nytt godkännande kan behövas.

Utskänkningstillstånd för alkohol söks hos kommunledningsförvaltningen.

Ansökan
Blankett "Ansökan om tillstånd jämlikt ordningslagen" Klicka här för att hämta hem blanketten

Blanketten ska ha följande bilagor:
Planritning, skala 1:50, med ovannämnd disposition samt närmaste delen av berörd byggnad. Fasad/er, skala 1:50, där höjder på räcke/avskärmning, parasoller m.m. redovisas.
Eventuellt även foton, om sådana kan förtydliga ansökan. Det kan vara på läget eller på referensobjektet.

Ansökan skickas till Polismyndigheten

Avgifter
Polismyndigheten tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Till kommunen betalas hyra för användandet av den allmänna platsmarken.
Halva avgiften av den totala hyran för året skall erläggas innan serveringen sätts upp.
Till ovanstående tillkommer eventuella kostnader för trafiktekniska åtgärder för genomförandet. Servering får inte sättas ut innan polistillståndet är utfärdat.

Se även Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter.

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: uteservering,tillstånd
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?