Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Det ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser utan också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden.

Det innebär också vanligtvis, men inte generellt överallt, avgiftsbefrielse. Dessa fördelar innebär att det är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas lika över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, erfordras läkarintyg som vidimerar handikappet.

För mer information om regler och tillämpningar samt för att beställa ansökningsblankett om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta servicecenter, tel 0454-810 00 eller e-post info@karlshamn.se 

  • Publicerat: 2018-12-14 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: PR-kort,parkeringstillstånd,rörelsehindrade
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?