Felparkering

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-05 § 196 att anta följande felparkeringsavgifter för Karlshamn att gälla från och med 2008-01-01:

Ej erlagd avgift  300 kr
På parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd 1000 kr
På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe  700 kr

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande
körbanas närmaste ytterkant

 700 kr
Övriga felparkeringsavgifter  500 kr

Inom Karlshamns kommun sköter Securitas parkeringsövervakningen.

Har du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida ska du göra detta till Polismyndigheten i det län där anmärkningen har utfärdats.

Till höger finns en länk med mer information och möjlighet till nedladdning av blankett för bestridan.

Har du frågor om parkeringsövervakningen är du välkommen att kontakta Securitas 010-470 25 71.

Du kan nå dem måndag-fredag mellan 07:00-18:00

  • Publicerat: 2017-11-28 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: parkeringsanmärkning,överklagan,parkeringsböter,bestridan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?