Trafik och parkering

Parkering längs Lotsgatan.

Foto: Johan Lenell

Vi utvecklar och förbättrar väg- och gång-/cykel-nät för att öka framkomlighet, trafiksäkerhet och trygghet hos trafikanter i Karlshamns kommun.

Vi ansvarar för kommunens lokala trafikföreskrifter och parkeringsövervakning och tillstånd för nyttjande av allmän platsmark.

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?