Allmän platsmark

Park i Asarum, allmän plats.

Allmän platsmark är offentlig plats som gator, trottoarer, torg och parker.

Om du vill använda en plats för t.ex. uppställning av byggnadsställning, container, försäljningsstånd, musikarrangemang, torgmöten m.m. måste du ha ett tillstånd. Detta tillstånd behandlar Polismyndigheten enligt ordningslagen. (Se länkar till höger)

Vid all upplåtelse av allmän platsmark till annat ändamål än det avsedda, skall nedanstående regler gälla för grävningsarbete och reglering av uppkomna skador på marken. Klicka här för att ladda hem blanketten. 

Mark få inte tas i anspråk eller arbete påbörjas förrän tillstånd till ianspråktagande meddelats. Den som tar allmän platsmark i anspråk skall vidta alla de åtgärder som trafiksäkerheten eller boendemiljön kräver. Arbetsplats på allmän mark skall hållas väl avgränsad och vårdad.  

Trottoarpratare

För att få ställa ut trottoarpratare på allmän plats i anslutning till butik krävs polistillstånd som utfärdas för 2 år. Sen måste nytt tillstånd sökas. 

För att tillstånd ska beviljas måste följande regler uppfyllas:

  • För att undvika att synskadade inte ska snubbla på trottoarprataren måste den ha en hel ram med ca 1 dm höjd mot marken.
  • För att rörelsehindrade ska kunna passera vid placering på trottoar måste trottoaren vara relativt bred,  (80 cm krävs för passagen, d.v.s. trottoarbredd 80 cm + bredd trottoarpratare).
  • Ingen hänvisningsskyltning, d.v.s. endast omedelbart utanför butik.
  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: allmän platsmark,trottoarpratare,tillstånd,ianspråktagande,skylt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?