Gator, vägar och torg

KantklippningDet svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom detaljplanerat område.

Karlshamns kommuns ansvar

I Karlshamns kommun har vi, förutom den reglerade skyldigheten, även tagit på oss ansvaret att sköta väghållningen för de flesta enskilda vägar. Det kan dock, i vissa fall, ligga på fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter.
Kommunen äger och tillhandahåller också järnväg till Stillerydshamnen, Karlshamns kraft och Karlshamn västra.

Ansvaret innebär att vi i kommunen bl.a. underhåller cirka 500 km gator och vägar, omkring 90 km gång och cykelvägar, 90 stycken broar samt våra torg.

Vi behöver också rensa cirka 5 500 rännstensbrunnar och hålla omkring 700 vägtrummor fria från igensättning. Likaså fordrar alla trafikskyltar även de sin tillsyn liksom våra många gator med gatsten.

Den enhet som tar hand om skötseln av gator och vägar i Karlshamns kommun är gatuenheten.

 

 Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du en del skyldigheter så att vi kan komma fram på våra gator och vägar. Exempelvis gäller det att hålla efter växtligheten så det finns möjlighet att se i korsningar och komma fram på vägar och gångbanor. På vintern måste trottoaren, och andra utrymmen som behövs för fotgängare utanför din fastighet hållas snö- och halkfri.

 

 Statliga vägar

Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla vägar utan att Trafikverket har ansvarar för väghållningen på de statliga vägarna.

  • Publicerat: 2017-07-03 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?