Vigsel

Vigsel i kommunens regi förrättas av vigselförrättare som utsetts av Länsstyrelsen. Vigseln sker normalt i Rådhuset, men kan efter önskemål ske på annan plats. Vid vigseln ska två vittnen närvara. Paret utser normalt själva sina vittnen annars kan personal från kommunledningsförvaltningens kansli vara vittnen.

För att vigas behöver man ett intyg om hindersprövning och ett intyg om vigsel. Dessa båda intyg utfärdas efter gemensam ansökan av paret hos Skatteverket. Dessa papper ska skickas till Karlshamns kommun, där även datum för vigseln beställs. Mer information på Skatteverkets webbplats.

För tidsbeställning kontakta kommunkansliet.

Karlshamns kommuns vigselförrättare är Ethel Duvskog och Iréne Ahlstrand-Mårlind.

Härutöver finns av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Uppgifter om dessa hittar ni på länsstyrelsens hemsida.

  • Publicerat: 2018-02-26 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
  • Etiketter: Bröllop,Gifta sig,vigslar,äktenskap,borgerlig vigsel
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?