Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för våld?

Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner eller annan närstående person? Använder din partner/annan närstående person nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner/annan närstående person skrämt, hotat eller använt våld mot dig?


Då kan du vända dig till omsorgsförvaltningen. Det är vårt ansvar att bland annat hjälpa dig med:

 • Stöd och råd för att förändra din situation.
 • Skyddat boende.
 • Ekonomiskt eller materiellt stöd.
 • Familjerättsliga frågor, som vårdnad och umgänge.
 • Kontakt med andra myndigheter.

 

Här är några ytterligare tips om du upplever att du lever i en relation som inte är bra för dig:

 • Ring en kvinnojour, Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld, eller RFSL:s brottsofferjour. Där får du möjlighet att diskutera din situation och kan vara anonym. Du som är anhörig eller vän kan också ringa.
 • Berätta för någon. Våga lita på att dina närmaste vill att du skall ha det bra.
 • För dagbok, det är ett bra stöd för minnet.
 • Vid skador, uppsök sjukvården, (jour- eller akutmottagning vid vårdcentral eller sjukhus), så att de kan dokumentera dina skador. Det är viktigt om du bestämmer dig för att polisanmäla.
 • Ett våldsamt beteende upprepas ofta – det kan vara viktigt för dig att veta.
 • Har du barn, tänk på att även barnen är utsatta. Varken du eller dina barn mår bra av att leva i våld.
 • Våld och övergrepp i en nära relation är ett brott. Kontakta Polisen genom att gå till närmaste polisstation, ringa 114 14 eller gå in på www.polisen.se om du vill anmäla.

 

Råd till dig som är anhörig eller vän till någon som är utsatt för våld:

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. De flesta upplever att de är maktlösa och vet inte hur de skall agera för att stötta och hjälpa. Men kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur en relation med våld och övergrepp.


Du kan kontakta Mottagning och serviceenheten för råd och stöd eller:

 • Ringa anonymt till kvinnojour, Kvinnofridslinjen  eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer.

Annat du kan tänka på är att:

 • Våga se och våga fråga.
 • Tro på det du får höra.
 • Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp.
 • Du kan göra en polisanmälan. Våld i nära relationer är ett brott och faller under allmänt åtal.

 

Du kan alltid, dygnet runt, ringa 112

Vi har Social beredskap, fredag kl. 16.30- söndag kl. 22.00, då du når oss via 112.

 

Broschyr:

Hot och våld i nära relationer (lättläst Svenska)

Hot och våld i nära relationer (Svenska)

Hot och våld i nära relationer (Engelska)

Hot och våld i nära relationer (Ryska)

Hot och våld i nära relationer (Serbiska/Kroatiska/Bosniska)

Hot och våld i nära relationer (Arabiska)

Hot och våld i nära relationer (Persiska)

 • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?